Alles over Geschiedenis #20

De Koerdische krijgsheer Saladin is in het westen niet erg bekend. Toch speelde hij een enorm belangrijke rol in de islamitische weerstand tegen de kruistochten. Zijn legers heroverden de heilige stad Jeruzalem en wisten zelfs een militair genie als Richard Leeuwenhart het hoofd te bieden tijdens de Derde Kruistocht. Dat verzekerde dat de stad voor lange tijd in islamitische handen zou blijven. In Alles over Geschiedenis lees je hoe Saladin aan de macht kwam om zijn grote rol te spelen.

De Belgische Revolutie

De vaders van België waren niet bepaald eensgezind. Dat België onafhankelijk moest worden van Nederland, stond voor elk van hen buiten kijf. Maar hoe het land er daarna uit moest zien was een heel ander verhaal. Lees hoe de vaders van België politieke vijanden werden.

(meer…)

Lees verder